Technikum to trafny wybór dla każdego młodego człowieka, który stawia na zdobycie konkretnegozawodu ale jednocześnie chce otworzyć sobie drogę do dalszego kształcenia się. Średnia szkoła techniczna pozwala zdobyć maturę oraz państwowy dyplom technika kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie.

Z nami lecisz w dobrym kierunku!