DOKUMENTY SZKOLNE

Statut Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach – obowiązujący od 01 grudnia 2019 roku

Procedury zachowania w sytuacjach  kryzysowych i nadzwyczajnych  dotyczące bezpieczeństwa uczniów  w szkole  w  Technikum nr 3 w Chojnicach

Instrukcja alarmowa i ewakuacji na wypadek powstania pożaru w Technikum  nr 3  w Chojnicach

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023 – 2024 do marca

GODZINA DOSTĘPNOŚCI

ZAJĘCIA DODATKOWE – KÓŁKA