SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekun Samorządu :
Koczerzynska Joanna

 
Imię i Nazwisko Ucznia Rola Ucznia
Amelia Behrendt
Przewodnicząca Samorządu
Bartosz Kiedrowicz
Zastępca Przewodniczącej Samorządu
Mikołaj Godlewski
Skarnik Samorządu