Program Insta.Ling

Program Insta.Ling w naszej szkole – Edycja XIX

 W roku szkolnym 2022/2023 Nasza Szkoła zdecydowała się na kontynuację uczestnictwa w programie Insta.Ling. Czas trwania XIX edycji to semestr zimowy. Do programu dołączyły grupy ze wszystkich klas uczących się w naszej szkole. Program pomaga uczniom w skutecznej nauce słówek z języka angielskiego. Pracę uczniów koordynują nauczyciele języka angielskiego: p. Justyna Hoffman, p. Celina Zielinska – Lorek, p. oraz p. Joanna Koczerzynska.

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych. Nauczyciel przydziela słówka z omawianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Insta.Ling jest aplikacją do szybkiej nauki słówek, dostarczającą nauczycielom szczegółowe raporty na temat systematyczności pracy i postępów uczniów. Insta.Ling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników.

Ile czasu zajmuje korzystanie z Insta.Ling?

Nauczyciel powinien przynajmniej raz w tygodniu przydzielić słówka dla każdej klasy oraz sprawdzić systematyczność pracy i postępy uczniów. Zwykle zajmuje to do 30 minut. Uczniowie powinni codziennie wykonywać jedną sesję nauki, która trwa około 5 minut.

Korzyści z przystąpienia do Programu

Dla nauczyciela:

  • zarządzanie pulą słówek do nauczenia
  • weryfikacja systematyczności pracy uczniów
  • śledzenie postępów uczniów i zestawienia wyników
  • bezpłatny dostęp do zaawansowanych słówek

Dla ucznia:

  • możliwość bezpłatnej nauki z Insta.Ling
  • nauka poprzez quiz
  • poziom trudności dostosowany indywidualnie do poziomu ucznia
  • motywowanie do systematycznej pracy

Więcej informacji dostępnych na stronie:  https://instaling.pl/