EGZAMIN ZAWODOWY

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2017

Egzamin zawodowy – Formuła 2019

Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych na rok szkolny 2023/2024