PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe są obowiązkowe w szkołach zawodowych i technikach.
Praktyki zawodowe to czas na praktyczne przygotowanie ucznia do zawodu, a także zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Realizację praktyk zawodowych mają obowiązkowo uczniowie techników. Jest to doskonały sposób, aby młodzi ludzie mogli postawić swoje pierwsze kroki w przyszłej pracy zawodowej pod okiem doświadczonych i przeszkolonych pracodawców. Praktyczna nauka zawodu jest też o tyle niezbędna, że uczniowie zyskują szansę na zapoznanie się z nowymi obowiązkami, przyswojeniem zupełnie innego rozkładu dnia niż do tej pory (lekcje i przerwy międzylekcyjne).

W przypadku każdego sposobu pozyskania miejsca praktyk, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika praktyki zawodowej.

Dziennik praktyki zawodowej to dokument formalny, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące odbywania praktyki zawodowej w danej firmie, jak np. informacje odnośnie jej przebiegu czy zadania, z którymi musi mierzyć się uczeń. W dzienniku znajdują się również dane firmy bądź instytucji, w której odbywa się nauka, dane praktykanta, dane jednostki dydaktycznej.

Dziennik praktyki zawodowej powinien być prowadzony w taki sposób:


Praktykant uzupełnia stronę tytułową, a także wszystkie następne, gdzie powinny znaleźć się dane jego, szkoły lub uczelni oraz firmy, w której odbywa praktykę zawodową.


Na kolejnych stronach, praktykant uzupełnia każdego dnia stronę, na której zapisuje dane firmy, datę, godziny, w których odbywał praktyki oraz zakres czynności i zdobytych umiejętności.


Na każdej stronie, która odpowiada tygodniowi praktyk powinna znaleźć się pieczątka firmy oraz podpis osoby koordynującej pracą praktykanta.


Po zakończeniu praktyk powinno znaleźć się na końcu sprawozdanie napisane przez praktykanta, gdzie opisze czego się nauczył, co mu się podobało itd.


Na ostatniej stronie opiekun praktyk powinien wystawić ocenę (w przypadku uczniów w skali 1-6, w przypadku studentów 2-5), a także opinię o zaangażowaniu i poczynionych postępach przez praktykanta.

Regulamin_Praktyki_Zawodowej_Tech3

Program_praktyki-T. Fotografii i multimediów – AUD.02

Program_praktyki-T. Fotografii i multimediów – AUD.05

Program_praktyki-T.Grafiki_i_poligrafii_cyfrowej- PGF.04

Program_praktyki-T.Grafiki_i_poligrafii_cyfrowej- PGF.05

DZIENNICZEK_PRAKTK_ZAWODOWYCH_TECH3

DEKLARACJA PRZYJĘCIA UCZNIA NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ