Sesja 2024 ZIMA

UWAGA!!!!!! Wyniki egzaminu Sesja 2024 ZIMA – 27 marca 2024r. Zdający, który nie zdał egzaminu /jego części/ ponownie składa deklarację do p. Angeliny Skiby po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu […]