Sesja 2024 ZIMA

UWAGA!!!!!!

Wyniki egzaminu Sesja 2024 ZIMA – 27 marca 2024r.

Zdający, który nie zdał egzaminu /jego części/ ponownie składa deklarację do p. Angeliny Skiby po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego /CZAS: do 8 kwietnia 2024r. – jeśli chce przystąpić do egzaminu /jego części/ w Sesji 2024 LATO.