EGZAMIN ZAWODOWY 2024 ROK

EGZAMIN ZAWODOWY 2024 ROK

EGZAMIN ZAWODOWY 2024 R.

 

Egzamin zawodowy – Część pisemna

10.01.2024 godz. 800 (środa)

czas trwania – 60 minut + [30 min]

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

1

17

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 

Technik hotelarstwa – 5 TTH

2

3

14

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

Technik organizacji turystyki – 5 TTH

3

4

10

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Technik fotografii i multimediów – 5 TFO

4

9

10

AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu (poprawki) – 9

Technik fotografii i multimediów

PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (poprawki) – 1

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

 

10.01.2024 godz. 1030 (środa)

czas trwania – 60 minut + [30 min]

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

1

10

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Technik fotografii i multimediów – 5 TFO

2

3

9

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Technik fotografii i multimediów – 5 TFO

3

4

13

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 5 TGR

4

9

10

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej –5 TGR

 

 

Egzamin zawodowy Część praktyczna „d”

9.01.2024 godz. 900 (wtorek)

czas trwania – 150/180 minut

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

12

2

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (150 minut)

Technik hotelarstwa – 4 TTH – 1 (poprawka)

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych (180 minut)

Technik organizacji turystyki – 4 TTH – 1 (poprawka)

 

Egzamin zawodowy Część praktyczna „d”

9.01.2024 godz. 1300 (wtorek)

czas trwania – 150 minut [+30 minut]

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

 

    13

17

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 

Technik hotelarstwa – 5 TTH

2

 

16

14

 

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

Technik organizacji turystyki –  5 TTH

 

Część praktyczna „dk”

11.01.2024 godz. 800 (czwartek)

czas trwania – 180 minut [+30 minut]

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

 

3

1

AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Technik fotografii i multimediów (poprawki)

2

 

4

5

 

AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Technik fotografii i multimediów (poprawki)

 

 

Część praktyczna „w”

12.01.2024 godz. 800 (piątek)

czas trwania – 120 minut [+30 minut]

Sala

Klasa                   

1 (6)

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 5 TGR

 

 

 

Sala

Klasa                   

9 (6)

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 5 TGR

 

Część praktyczna „w”

12.01.2024 godz. 1200 (piątek)

czas trwania – 120 minut [+30 minut]

Sala

Klasa                   

1 (6)

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 5 TGR

 

Sala

Klasa                   

9 (5)

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 5 TGR

 

Część praktyczna „dk”

15.01.2024 godz. 800 (poniedziałek)

czas trwania – 180 minut

Sala

Klasa                   

3 (6)

PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (poprawki)

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 5 TGR

 

Część praktyczna „dk”

16.01.2024 godz. 800 (wtorek)

czas trwania – 180 minut  [+30 minut]

Sala

Klasa                   

1 (10)

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Technik fotografii i multimediów – 5 TFO

 

Sala

Klasa                   

3 (9)

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Technik fotografii i multimediów – 5 TFO

 

Sala

Klasa                   

4 (10)

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Technik fotografii i multimediów – 5 TFO