Halloween’ w #tech3 – konkurs 1

Halloween’ w #tech3 – konkurs 1

Po okresie pandemii i zdalnego nauczania udało nam się wrócić do naszej tradycji Halloween’owej. W tym roku językowcy wraz z samorządem uczniowskim zorganizowali dwa konkursy dla naszej młodzieży.

Pierwszy konkurs polegał na najstraszniejszym przystrojeniu sali lekcyjnej. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością oraz pomysłowością podczas zdobienia przydzielonych im sal. Rywalizacja była zacięta, ale jury po naradach wyłoniło zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajęła klasa 3tfo, która zajmowała się strojeniem sali nr 20.

Drugie miejsce zajęła klasa 2ho, która przystroiła salę 13.

Trzecie miejsce zajęła klasa 2tfo, która stroiła salę 2.

Wyróżnienie zostało przyznane klasie 1ttr, która zajmowała się salą 17.