Integracja klas 1

Integracja klas 1

Jak co roku, w naszej szkole odbyły się zabawy integracyjne dla uczniów klas pierwszych.
7 października 2022 r. nasi nowi uczniowie rywalizowali między sobą w sześciu konkurencjach, nad których prawidłowym przebiegiem czuwali nauczyciele.
Nasi podopieczni musieli wykazać się sprawnością, szybkością, kreatywnością i umiejętnością współdziałania i pracy w grupie. Wszystkim dopisywała pogoda ducha, dzięki czemu wszystkie konkurencje przeprowadzone zostały bez przeszkód. Wśród śmiechu i ogólnej wesołości ostatecznie zwyciężyła klasa I ttr.
Na koniec odbył się test wiedzy o naszej szkole, uczniowie musieli odpowiedzieć: ile jest okien w szkole, kiedy powstała nasza szkoła, podać nazwiska nauczycieli matematyki, ilu nauczycieli uczy w naszej szkole, ile jest sal lekcyjnych itp.
Przysłowiowy „dzień kota” jest jedną z okazji do integracji i wzajemnego poznania się, której zawsze oczekują uczniowie naszej szkoły.