Komunikat w sprawie egzaminu zawodowego

Szanowni Państwo, Szanowni Zdający,

Centralna Komisja Egzaminacyjna, informuje że w związku z problemem technicznym po stronie
naszego partnera technologicznego na ekranie komputera po zakończeniu egzaminu wyświetla się
nieprawidłowy wynik wstępny egzaminu.
Ten problem techniczny nie wpływa na prawidłowe przeliczanie wyników z egzaminu
w systemie SIOEPKZ.
Prawidłowe wstępne wyniki będą dostępne dla zdających w systemie SIOEPKZ w portalu zdającego
od 22 stycznia br., od godziny 12.00.
Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.
Horacy Dębowski
wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej