Materiały i przybory na egzaminie

Materiały i przybory na egzaminie

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI ZIMA 2023 FORMUŁA 2017

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*.

 

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu:

TG.13, TG.14,  – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

AU.23, AU.28, AU.54, – szczegółowa informacja odnośnie materiałów i przyborów pomocniczych jest zamieszczona we wskazaniach dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczących przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu, które są udostępniane przed egzaminem.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.