Matura 2024 z matematyki na poziomie podstawowym.

Matura 2024 z matematyki na poziomie podstawowym.

W środę maturzyści rozpoczęli drugi dzień egzaminacyjnych zmagań. Zdawali matematykę, która jest jednym z obowiązkowych egzaminów pisemnych. Aby zdać test trzeba zdobyć co najmniej 30 procent możliwej do zgromadzenia liczby punktów. Test, który rozpoczął się o godz. 9.00 abiturienci rozwiązywali w dwóch formułach – 2023 i 2015.
W naszej szkole maturę zdaje 56 tegorocznych absolwentów i 16 osób z lat ubiegłych.