Udostępnianiem wyników zdającym po egzaminie pisemnym w sesji Zima 2024

Udostępnianiem wyników zdającym po egzaminie pisemnym w sesji Zima 2024

Szanowni Państwo,
w związku z planowaną publikacją w dniu 22.01.2024 r. (od godz. 12.00) wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej z wykorzystaniem komputera (elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów – SIOEPKZ), CKE informuje, że:

  1. Po zalogowaniu się we wskazanym powyżej terminie do Portalu zdającego dostępnego pod adresem: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl
    zdający powinien uzyskać informacje przedstawione na przykładowym zrzucie ekranowym: (przykład dla zdającego który zdawał 2 egzaminy pisemne przy komputerze w sesji Zima 2024)
  2. W sytuacjach szczególnych w Portalu zdającego może nie być wstępnej informacji o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi z egzaminu z kwalifikacji, do którego przystępował zdający. Przykładowo może to wystąpić, gdy:
  • plik z wynikami nie został wgrany przez ośrodek egzaminacyjny do systemu SIOEPKZ,
  • wyznaczono zdającemu nowy termin egzaminu, np. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zdającego, który z przyczyn zdrowotnych przerwał egzamin w terminie głównym,
  • unieważniono zdającemu egzamin z powodu naruszenia przepisów jego przeprowadzania, o czym ten zdający powinien zostać poinformowany,
  • po wgraniu wyniku zdającego do systemu SIOEPKZ ośrodek egzaminacyjny zaznaczył temu zdającemu nieobecność/unieważnienie w systemie SIOEPKZ.
  1. W przypadku, gdy w portalu nie będzie wstępnej informacji o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi z egzaminu, do którego przystępował zdający, w celu wyjaśnienia sytuacji prosimy o kontakt ze szkołą lub okręgową komisją egzaminacyjną właściwą ze względu na siedzibę szkoły lub miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Informacja w sprawie czesci pisemnej egzaminu zawodowego – wyswietlanie wstepnego wyniku

Krótka instrukcja aktywowania konta do portalu zdającego