Przeszłość w obiektywie

Przeszłość w obiektywie

Gratulujemy Jankowi Schulzowi z 2tfB, który zdobył wyróżnienie w konkursie „Przeszłość w obiektywie”. Dziedzictwo wokół nas.” Dziękujemy za reprezentowanie szkoły i życzymy dalszych fotograficznych (i nie tylko) sukcesów