Złote Szkoły NBP

Złote Szkoły NBP

W naszej szkole, która ubiega się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, zawiązała się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna to minimum dwóch nauczycieli i dziesięciu uczniów z klasy II tgr. Na czele drużyny stoi nauczyciel-koordynator, który uzyskał zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna opracowuje pomysły na wykonanie 3 zadań, które następnie przeprowadza w szkole. Na koniec nauczyciele należący do drużyny  wysyłają relację z wykonania zadań za pośrednictwem platformy.

Życzymy powodzenia!

TEMAT PRZEWODNI IV EDYCJI PROGRAMU

POLSKI ZŁOTY W OBIEGU OD 100 LAT – NBP i jego funkcja emisyjna

ZAKRES MERYTORYCZNY TEMATU IV EDYCJI

Polski złoty

Jak przebiegał proces ustanowienia waluty w niepodległym państwie polskim? Dlaczego doszło do odrodzenia złotego? Reforma walutowa i powstanie Banku Polskiego S.A. – odpowiednika NBP 100 lat temu. Jak dziś powstają polskie znaki pieniężne od projektu do monety i banknotu. Prawny status złotego. Dlaczego tylko Narodowy Bank Polski może emitować polskie znaki pieniężne? Czym jest system płatniczy i jaką rolę odgrywa w nim NBP?

Czym są pieniądze?

Trzy funkcje pieniądza ‒ pieniądz jako środek wymiany, akumulacji i jednostka obrachunkowa. Droga pieniądza z banku centralnego do portfela, czyli na czym polega cykl obrotu gotówkowego w Polsce? Jakie są cztery filary Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego?

Monety i banknoty powszechnego obiegu oraz kolekcjonerskie

Jakie są zasady użytkowania banknotów i monet w Polsce? Wielcy Polscy Ekonomiści i inne przykłady serii kolekcjonerskich NBP. Polskie monety i banknoty jako dzieła sztuki, zapis czasów i technologiczne osiągnięcie. O zabezpieczeniach i sposobach weryfikacji autentyczności banknotów i monet.