Drzwi otwarte 2023

Drzwi otwarte 2023

Drzwi otwarte w naszej szkole to już tradycja i element polityki szkoły, która stawia na rozwój uczniów oraz budowanie pozytywnych relacji między nauczycielami, uczniami oraz ich rodzinami. Podczas takiego czasu rodzice i uczniowie mogą odwiedzić szkołę, W czasie takich dni można zwiedzić szkołę, poznać nauczycieli, zobaczyć sale lekcyjne oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną i porozmawiać z uczniami oraz nauczycielami, co pozwala na poznanie prawdziwego życia w technikum.
W szkole można zdobyć wykształcenie w zawodzie technika fotografii i multimediów, technika grafiki i poligrafii cyfrowej, technik obsługi turystycznej i technika hotelarstwa.