Matura 2023 w #tech3

Matura 2023 w #tech3

Za nami pierwszy egzamin maturalny. Wczoraj maturzyści mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie. Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń – takie do wyboru były – według maturzystów z techników – tematy rozprawki na egzaminie z języka polskiego. Tematy te odnosiły się do fragmentów „Pana Tadeusza” i „Przedwiośnia”.
Maturzyści z techników mogli też zinterpretować wiersz Ewy Lipskiej.
Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym w starej formule składał się z dwóch części. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać tekst własny. Mieli wybór: napisać rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów lub przeprowadzić analizę tekstu poetyckiego.


Dzisiaj nadszedł czas na języki obce. Kolejny obowiązkowy egzamin maturalny rozpoczął się już o godzinie 9:00. Najczęściej jest to chętnie wybierany przez zdających język angielski.