VII KONKURS FOTOGRAFICZNY „Kaszubska stylizacja”

VII KONKURS FOTOGRAFICZNY „Kaszubska stylizacja”

Technikum nr 3 w Chojnicach zaprasza do  Kaszubskiego Konkursu Fotograficznego jest. TEMAT EDYCJI KONKURSU 2023/2024 „Kaszubska stylizacja”
CELE KONKURSU
• zachęcenie uczniów do twórczej pracy z aparatem fotograficznym;
• popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu;
• umożliwienie fotografującym uczniom zaprezentowania swojego dorobku;
• rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznej;
• upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
• kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata;
• promocja swojej małej ojczyzny;
• rozwijanie spostrzegawczości i dostrzegania uroków najbliższego środowiska.

VII KONKURS FOTOGRAFICZNY „Kaszubska stylizacja” – Regulamin