Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Miło nam poinformować, że nasza szkoła po raz drugi otrzymała wsparcie finansowe zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, a decyzję o przyznaniu organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego i szkoły podjął Wojewoda Pomorski. Na realizację programu Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach otrzymało w 2023 roku dotację w kwocie 12.000,00 zł. Całkowity koszt zadania (z udziałem środków własnych) to kwota 15.000,00 zł. Pieniądze w całości przeznaczone zostały na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym, poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych;